torsdag 17. oktober 2013

Monica Melands bord

I januar i fjor møtte Aksjonærforeningen statssekretæren i Trond Giskes Nærings- og handelsdepartementet (NHD) for å snakke om hvordan folk flest gjennom sitt engasjement og sin sparekapital i større grad enn i dag kan bidra i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv på norske hender. Stor var vår overraskelse da en ellers både interessert og lyttende statssekretær kunne fortelle oss at aksjesparing slett ikke er NHDs bord. Den slags tar Finansdepartementet seg av. Og slik var det sikkert. For når hørte du Trond Giske snakke om private spareres rolle som eiere av norsk næringsliv? Aldri.

Monica Meland - statsråden som må gjøre 
jobben Trond Giske ikke gjorde.
Derimot snakket han mye og varmt om statens rolle og inviterte flere ganger storinvestorer til samtaler og seminarer. Det hadde vi kanskje kunnet leve med om finansministeren på sin side hadde utvist interesse for småsparernes medeierskap, men det gjorde han aldri. Vi våger påstanden at han ikke visste at det var hans bord. Eller at han ikke brydde seg. En slik holdning må det bli slutt på!  Skatt og regler knyttet til kjøp og salg av aksjer er Finansdepartementets bord, eieraspektet er og må være underordnet NHD. Den nye politiske ledelsen må ta inn over seg at det er enda viktigere at folk eier aksjer enn at vi handler dem.

Sundvolden-erklæringen lover godt i så måte: «Privat eierskap til bedrifter er hovedregelen i norsk næringsliv. Småinvestorer og storinvestorer får gjennom sitt eierskap ta direkte del i den verdiskapingen som finner sted i Norge. Et mangfoldig, privat eierskap er en forutsetning for å skape trygge arbeidsplasser. Regjeringen vil derfor styrke det private eierskapet.» Ytterligere fem steder står det veldig spesifikt at det private eierskapet skal styrkes. Dessuten slår den fast at småsparernes eierskap i norske bedrifter skal økes.

Vi forventer derfor at når vi neste gang møter politisk ledelse i Nærings- og handelsdepartementet så er den i motsetning til den forrige, glødende opptatt av aksjesparing og hvordan småsparernes eierskap i norske bedrifter kan økes. For vi har mye å snakke med den om.

tirsdag 1. oktober 2013

Ikke bare "Aksjesparing med betalte mellommenn"

Aksjonærforeningen er partipolitisk nøytral. Vi ser verken rødt, grønt, gult eller ulike grader av blått. Ett hvert parti som vil "styrke et allsidig og bredt norsk næringsliv, og legge bedre til rette for privat eierskap" har imidlertid vår uforbeholdne støtte. Det gjorde aldri de rød-grønne. Det gleder oss derfor at det ikke-sosialistiske flertallet har brukt nettopp denne formuleringen i samarbeidsavtalen sin.

Vi skal ta disse fire på ordet!
Se forøvrig hva de skrev allerede i merknadene til den såkalte perspektivmeldingen i vår. Dette lover godt. Og vi kommer til å ta dem på ordet! 

Aksjonærforeningen skal legge bredsiden til for at dette skal bli mer enn bare fine ord. Vi vil se konkrete tiltak som er egnet til å stimulere til individuell aksjesparing. Skattemessig likebehandling av personlige sparere og selskapsaksjonærer (KLAS), er en selvfølge. 

Vi er ingen motstander av det vi kan kalle "Aksjesparing med betalte mellommenn". Det kan sikkert være både smart og forsvarlig å la fondsforvaltere, livselskaper og andre forvalte deler av ens sparekapital. Men de tar seg for godt betalt og klipper dessuten båndene mellom sparer og næringsliv. 

For oss er det viktig at sparing i enkeltaksjer i mye større grad enn i dag fremstår som et reelt alternativ for mange flere. Vi vil derfor raskt ta initiativ til at den nye næringsministeren inviterer selskaper og sparere med på samtaler om hvordan vi sammen kan skape verktøy som gjør sparere mer interesserte i, og ikke minst interessante for, næringslivet vårt. Aksjonærforeningen har "nye ideer og bedre løsninger" som vi gjerne deler i et slik forum.