fredag 30. mars 2012

La fondsparere få hele sannheten!


La oss få hele sannheten, ikke bare 1,8 prosent.

Aksjefondsparing kan gi god avkastning, men det er ofte dyrt. I alle fall om man sparer i aksjefond som er aktivt forvaltet og det gjør jo de fleste - fremdeles. Hvor dyrt det er – uttrykt i kroner og øre - er imidlertid noe de fleste forvaltningsselskaper, blant andre DNBs, av en eller annen grunn ikke vil ut med.

Den som kjøper andeler i et av de mest populære fondene som DNB Asset Management forvalter, får for eksempel opplyst at man der beregner seg et årlig forvaltningshonorar på 1,8 prosent av forvaltet kapital. Det er fondet som betaler honoraret, ikke andelseieren. Siden honoraret reduserer fondets verdi, er det likevel til syvende og sist andelseieren som betaler. Naturlig nok. Men hvor mye hun eller han faktisk har bidratt med, fremkommer ingen steder.

Som kunde hos DNB får du hver måned utførlig informasjon om produktene: Hvilke fond du eier andeler i, hvor mange andeler du eier, hva du kjøpte dem for og hva de er verd i dag. Litt selgende tekst om fondsproduktene og forvaltningstjenesten signert en divisjonsdirektør, får du også. Men ikke et ord om at du er belastet et forvaltningshonorar, verken i prosent eller i kroner og øre. Som om de ikke tar seg betalt for jobben! Tenk så lett det hadde vært å legge til en kolonne for det beløpet som tilsvarer den respektive kundens del av forvaltningshonoraret. Med en portefølje på hundre tusen kroner har man jo ha betalt i størrelsesorden et tusen åtte hundre kroner i løpet av et år uten at det fremkommer noe sted. Mer relevant kundeinformasjon er det vanskelig å tenke seg.

Hvilken annen bransje kan eller tør behandle kundene sine så nonsjalant? For dette er en praksis som DNB slett ikke er alene om og den er selvfølgelig fullt lovlig. Det burde den ikke være. Verken lovgiver, tilsyn eller bransjeorganisasjonen Verdipapirfondenes forening (VFF) burde  akseptere at det ytes fondsforvaltningstjenester uten at sluttkunden får informasjon om hva tjenesten faktisk har kostet ham eller henne.

Finansnæringen, forvaltningsselskapene ikke unntatt, bør ta steg i retning av tillitsvekkende, konkurransefremmende og kundevennlig åpenhet. La dette være et tips om ett steg i riktig retning. Noen har skjønt det. KLP Fondsforvalting er en av dem.


Les også ..det foregår en konspirasjon der ute

fredag 23. mars 2012

Holberggrafene


I dagens grafpakke retter Holberg Fondene fokus mot eksotiske vekstområder. Grafene kan lastes ned her.

tirsdag 20. mars 2012

Hvorfor alltid kjøpsanbefalinger?

Mange av oss leser meglerhusenes selskapsanalyser med stor interesse. Det bør vi gjøre. Ikke fordi vi nødvendigvis skal følge anbefalingene de konkluderer med, men fordi de ofte inneholder resonnementer og informasjon som vi kan ha nytte av i vår egen analyse. 

Apropos anbefalinger. Som kjent konkluderer de aller fleste analyser med en kjøpsanbefaling og stadig vekk ser man at det diskuteres hvorfor det ikke er en større grad av likevekt mellom kjøps- og salgsabefalinger. Kan det være meglernes iboende optimisme? Kan det ha sammenheng med at meglerhuset også har, har hatt eller ønsker corporate-oppdrag for det selskapet det gjelder? 

Noen fasit finnes neppe, men det er grunn til å påpeke at meglerhus lever at det handles. En kjøpsanbefaling kan utløse mange handler ettersom den retter seg mot alle uansett om man eier aksjer i selskapet fra før eller ikke. En salgsanbefaling er det derimot naturlignok bare det lille mindretallet som allerede eier aksjen som kan ta konsekvensen av. For alle andre fungerer den som en anbefaling om ikke å kjøpe. Og det blir det ikke mange kurtasjekroner av. 

Så det er vel ikke så merkelig at de fleste anbefalinger konkluderer med (løp å) kjøp.

tirsdag 13. mars 2012

Finanskrisen på 1-2-3Finanskrisen sett med Sigbjørn Johnsen & Co sine øyne.

Neppe Giske-effekt

I Dagens Næringsliv i dag kommenterer Kjetil B. Alstadheim at næringsminister Giske i fredagens møte i kontrollhøringen på Stortinget utvidet formålet med eierskapet i Telenor ytterligere i det han skal ha sagt at:

mandag 12. mars 2012

..det foregår en konspirasjon der ute


En venn ga meg forleden en liten bok  med den fascinerende tittelen «The 7 Secrets of Money».  En meget tankevekkende bok for alle som etter beste evne forsøker å forvalte surt oppspart sparekapital på en fornuftig måte. Boken er et spenstig oppgjør med store deler av finansbransjen og tilliggende herligheter. Du kan lese mer om den, forfatterne og deres mange interessante refleksjoner her.

Den første «hemmeligheten» som forfatterne avslører er at det foregår en finansiell konspirasjon der ute. Verken mer eller mindre. Konspirasjon er et ubehagelig ord, men forfatterne nøler likevel ikke med å bruke det.  Du og jeg er ofrene og brorparten av finansmarkedets mange aktører er konspiratørene. Bankene, livselskapene, fondsforvalterne, de finansielle rådgiverne ja til og med finanspressen, meler sin egen kake på din og min bekostning. For årlig flytter de ved felles anstrengelser enorme beløp fra våre oppsparte midler til deres egne allerede velfylte konti.

Dette er nok satt på spissen. Men vi skal ikke lukke øynene for at de fleste av alle de milliardene (siger og skriver) vi vanlige norske sparere hvert år betaler for banker, fondsforvaltere og finansielle rådgiveres tjenester, sannsynligvis kunne gitt oss (og hele samfunnsøkonomien for den saks skyld) betydelig bedre avkastning om vi hadde gått på nettet og kjøpt aksjer for dem i stedet. I alle fall om vi hadde lagt de 7 gylne regler til grunn.

Aksjonærforeningen er ikke foreningen til forvalternes og rådgivernes bekjempelse, men vi gir alle som hevder at de fleste av oss uten store anstrengelser kan klare oss utmerket uten de fleste av dem, vår helhjertete støtte.

Bernt Bangstad
lørdag 3. mars 2012

Troen på optimisme og overflod
Peter Diamandis, spesialist innen romforskning og helseteknologi, setter medienes negative nyhetsstrøm i et historisk perspektiv. Under siste TED-konferanse misjonerte han om hvordan vi kan oppfinne og innovere oss ut av samtidens utfordringer. «I'm not saying we don't have our set of problems; we surely do. But ultimately, we knock them down.»

fredag 2. mars 2012

Månedens HolberggrafI dagens grafpakke fra Holberg Fondene oppsummeres sedvanlig utviklingen i finansmarkedet forrige måned. Gå til pdf.

For de som ønsker faglig påfyll, kan det være verdt å få med seg institusjonens seminarer denne måneden:


Holbergseminar


Holbergseminar
Holberg Fondene har gleden av å invitere til vårens Holbergseminarer i Oslo og Bergen.

OSLO 13. mars, kl 12:00-15:00

BERGEN 15. mars, kl 12:00-15:00

Sentrale tema på seminarene vil være kredittmarkedet og mulighetene de siste års endringer i rentemarkedet gir. Pål Ringholm fra Swedbank First Securities bidrar med et interessant foredrag på emnet. I tillegg vil interne krefter presentere vårt nye high-yield mandat; Holberg kreditt.

Vi setter også fokus på aksjemarkedene. Interne krefter belyser internasjonale muligheter, og Ole Enger/ Mikkel Tørud fra REC vil gi oss et innblikk i solindustrien anno 2012. 


Vi håper du finner agendaen interessant og har anledning å være med oss på ett av seminarene.
 

Enkel servering fra kl 11:30
Seminaret er gratis.
Dialogen med myndighetene fortsetter


Våre 7 gylne regler stod i sentrum da vi i går snakket med næringskomiteen på Stortinget om at norsk næringsliv trenger flere vanlige eiere av kjøtt og blod. Vi aner en gryende - og sågar tverrpolitisk - erkjennelse av at langsiktig, regelmessig og innsiktsfull aksjesparing er viktig og riktig for landet vårt! Så dialogen med politikerne fortsetter!