mandag 25. november 2013

Møter ny politisk ledelse

Vi har på dine og resten av våre medlemmers vegne bedt om å få møte den nye politiske ledelsen i Næringsdepartementet. Sundvolden-erklæringen uttrykker jo en klar ambisjon om at det skal skapes økt småsparerengasjement i norsk næringsliv, men den er taus om hvordan det skal gjøres. 

Etter åtte år med lunken politisk interesse for vår sak, er vi utålmodige. Vi vil sikre oss at Aksjonærforeningen tas med på råd i den prosessen som skal lede frem til egnede virkemidler. 

Derfor vil vi helt konkret anbefale departementet at det nedsettes en arbeidsgruppe som sammen med departementets egne folk raskt kan gå i gang med å beskrive og foreslå egnede virkemidler. I den gruppen bør Aksjonærforeningen ha en sentral plass. Det er på høy tid at nye ideer og bedre løsningene ser dagens lys. Ingen vet bedre hvor skoen trykker enn vi aksjonærer og de børsnoterte selskapene.

Møtet med departementet finner sted torsdag 5. desember. Lykkes vi med å skape en arbeidsgruppe som skal forsyne politikerne med gode virkemidler, vil vi naturligvis be våre medlemmer om gode innspill. Sammen med de vi allerede har på blokken skal de vise at Aksjonærforeningen er en konstruktiv medspiller og pådriver for bedre aksjesparevilkår.

Fortsettelse følger..Her er forresten henvendelsen vi sendte til departementet:Næringsminister Monica Mæland,


Aksjesparing har to aspekter. Kjøp og salg av aksjer på den ene siden. Å eie dem, være aksjonær med alt engasjert og personlig eierskap innebærer, på den andre.  Aksjonærforeningen er en landsomfattende interesseorganisasjon først og fremst for småsparere i aksjemarkedet og for oss er det enda viktigere å eie aksjer enn å handle dem.

Da vi for halvannet år siden hadde møte med statssekretæren i NHD var meldingen klar. Aksjesparing var Finansdepartementets bord. At forhold knyttet til handel, markedsplass og skatt sorterer under FIN er fornuftig. Men forhold som har å gjøre med eierskap i norske bedrifter, må NHD brenne for. Slik har det altså ikke vært de siste åtte årene. Snarere tvert i mot.

Vi leser med stor tilfredshet i Regjeringens politiske plattform at den vil «Øke småsparernes eierskap i norske bedrifter, blant annet ved å vurdere å innføre konto for langsiktig aksjesparing (KLAS)». Det var i sin tid Aksjonærforeningen som introduserte KLAS som en modell for hvordan skattemessig likebehandling mellom små og store investorer kan gjeninnføres etter at skattereformen 2005/6 fjernet den. Den forrige regjeringen valgte imidlertid å opprettholde dagens forskjellsbehandling. Det er naturligvis vårt håp at den nye regjeringen vil komme til en mer småaksjonær- og forbrukervennlig konklusjon. KLAS er imidlertid slik vi oppfatter det, FIN’s bord.

Minst like viktig som at FIN vurderer KLAS er det imidlertid at også NHD tar konkrete grep med sikte på å oppfylle Sundvolden-erklæringens ambisjon om økt småsparerengasjement i norsk næringsliv.  Regjeringen bør tydelig tone flagg og i Aksjonærforeningen har vi gjort oss noen konkrete tanker om hvordan den raskt kan vise handlekraft på dette området. Disse ønsker vi veldig gjerne å dele med politisk ledelse jo før jo heller.


Med vennlig hilsen
Bernt Bangstad
styreleder