tirsdag 17. desember 2013

2014 - slik vil vi ha det!


2013 må betegnes som et godt år for alle som sparer i aksjer. I alle fall om man følger hovedtrekkene i våre 7 gylne regler. En oppgang på nesten 20 prosent siden forrige årsslutt for børsens hovedindeks, kan man ikke klage på. Allerede i vår kunne vi skrive Gratulerer, aksjesparer og utviklingen siden den gang har vært tilfredsstillende. 
OSEBX - Kilde: Oslo Børs

Kurser på all time high – nivå og en jevn strøm av nye selskaper til børsen skaper utfordringer og muligheter. Akkurat slik vi vil ha det. Dessuten har 2013 gitt oss en regjering som vil øke småsparernes eierskap i norske bedrifter. Det lover godt og Aksjonærforeningen har allerede vært på banen for å sikre at dette ikke bare blir pene ord. I møte med en interessert og lyttende statssekretær Eirik Lae Solberg i Næringsdepartementet har vi etterlyst konkrete grep for å gå fra ord til handling raskt. 
Vi vil gjennom nye møter med nærings- og finanspolitikere fra alle partier aktivt presse på for å flytte aksjesparingen høyere opp på den politiske agendaen og forventer oss i 2014 intet mindre enn:
1. at småaksjonæraspektet berøres spesifikt allerede i Eierskapsmeldingen som Regjeringen kommer med til våren.
2. at Eierskapsmeldingen raskt følges opp av en «småaksjonærmelding» forfattet av et regjeringsoppnevnt «småaksjonærutvalg» (der Aksjonærforeningen naturligvis bør inngå) hvis mandat bør bli å trekke opp linjene for en helhetlig småaksjonærpolitikk, samt fremme konkrete forslag til hvordan ambisjonen om økt småsparerengasjement skal nås. Det har ikke vært tenkt nytt på dette området på generasjoner. Nå er tiden inne.
3. at Finansdepartementet med utgangspunkt i Aksjonærforeningens forslag om å likestille selskapsaksjonærer og personlige aksjonærer i forhold til skattelovens fritaksmetode (KLAS), ser til at aksjeinntekter ikke beskattes så lenge de reinvesteres i aksjer.
Dessuten: Aksjonærforeningen og samarbeidspartnere har dessuten satt i gang utviklingen av en helt ny spareløsning som har samme målsetning som Regjeringen, nemlig å øke småsparernes eierskap i norske bedrifter. Sentralt for løsningen er at den skal oppfattes som attraktiv både for næringslivet og sparere. Lansering i 2014.
Ambisiøse mål fra vår side, men slett ikke uoverkommelige. Akkurat slik vi vil ha det. 
2014 kan bli et spennende år. Aksjonærforeningen er til for at du og alle andre aksjesparere skal ha best mulige forutsetninger for å ta gode investeringsbeslutninger uansett om markedet akkurat nå er bull eller bear. Med din støtte kan vi utrette mye i 2014. 
Vi takker for dette året med ønsker om en God Jul og et riktig Godt Nytt År!