mandag 28. januar 2013

Deutsche Bank: Aksjonæraktivisme


Selskaper står i økende grad overfor en ny type investorer: aksjonæraktivistene. Disse eierne bruker stemmeretten sin til å påvirke ledelsen av selskapet. Framveksten av eieraktivismen tyder blant annet på at et slikt engasjement kan være en effektiv tilnærming til sosialt ansvarlige investeringer. Les mer om funnene i Deutsche Banks rapport: Corporate Engagement by Institutional Shareholders [PDF / 426 KB].
fredag 25. januar 2013

Steile fronter: Icahn vs Ackman


Det er ikke hver dag to av verdens mest ressurssterke investorer, Carl Icahn og Bill Ackman, konfronterer hverandre offentlig, men i morges ble det en realitet på CNBCs «Fast Halftime Report». Icahn og Ackman har siden en mindre vellykket avtale i 2003 vært bitre fiender, og etter Ackmans svært offentlige shorting av Herbalife blusset feiden opp igjen. Icahn dominerer ordvekslingen og Herbalifeaksjen stiger i etterkant av innslaget.