mandag 28. januar 2013

Deutsche Bank: Aksjonæraktivisme


Selskaper står i økende grad overfor en ny type investorer: aksjonæraktivistene. Disse eierne bruker stemmeretten sin til å påvirke ledelsen av selskapet. Framveksten av eieraktivismen tyder blant annet på at et slikt engasjement kan være en effektiv tilnærming til sosialt ansvarlige investeringer. Les mer om funnene i Deutsche Banks rapport: Corporate Engagement by Institutional Shareholders [PDF / 426 KB].
4 kommentarer: