tirsdag 11. februar 2014

På sparernes premisser - II


Indeksfond vs aktivt forvaltede fond
Vi får ofte spørsmål om Aksjonærforeningen har synspunkter når det gjelder hva den jevne sparer bør velge. Indeksfond eller aktivt forvaltede fond. Nå er jo vi er en forening først og fremst for folk som investerer direkte i aksjemarkedet. Vårt typiske medlem er aksjonær og ikke andelseier. Så svaret burde kanskje være: "ingen av delene", men vi er mer nyanserte enn som så. Vi vet jo at mange medlemmer sparer i fond som komplement til den direkte aksjesparingen. 

Derfor har vi også en mening om indeksfond vs aktive fond: Langsiktig og regelmessig sparing i aksjemarkedet er bra. Veldig bra. De som kjøper indeksfond sikrer seg en avkastning som omtrent tilsvarer markedets gjennomsnitt. En god avkastning over tid som mange vil være tilfredse med. Aktive fond er for de som er villige til å betale ekstra for muligheten til å slå snittet, men også for risikoen for å bli slått. La oss ta et eksempel: Fondet DNB Norge Indeks opererer for eksempel med et årlig forvalterhonorar på 0,3 %, mens DNB Norge som er aktivt forvaltet koster 1,8 % hver år. Med andre ord seksganger'n! Det er bare verd pengene dersom du er sikker på at forvalteren jobber hardt og kompromissløst for å skape meravkastning for deg. Det er det dessverre ikke alle som gjør. Det finnes faktisk de som ikke en gang prøver. Uten å slå av på prisen av den grunn. Mer om de såkalte skapindeksfondene kan du lese om i Tom Staavis innlegg på vg.no. 

Tom Staavi - VG

Staavis hyperaktuelle eksempel er svensk og vi vil veldig gjerne tro at det ikke finnes like svikefulle forvaltere her i landet. Men bør vi det? Her har tilsyns- og forbrukermyndighetene en jobb å gjøre. For sparernes skyld - og for de mange forvalterne som faktisk har rent mel i posen og som virkelig står på for å levere det de lover.

Utøver ikke forbrukermakt
Aksjefondssparerne har ingen egen interesseorganisasjon til tross for at mer enn en million norske kvinner og menn sparer i fond. Det er nok nettopp i dette faktum - mangelen på kritiske blikk som med innsikt og engasjement har kunnet granske fondene - at vi finner svaret blant annet på hvordan et så avskyelig fenomen som skapindeksfond har kunnet utvikle seg. Et marked uten sterke ivaretakere av forbrukernes interesser har små muligheter til å utvikle seg til et sunt marked over tid. 

Men hvem skal gjøre jobben med å ivareta fondsparernes interesser og å dyktiggjøre dem i utøvelse av forbrukermakt individuelt og som gruppe?  Vår søsterorganisasjon Aktiespararna nylig tatt på seg den oppgaven i det svenske markedet. Kanskje burde Aksjonærforeningen gjøre det samme her i landet. På sparernes premisser. Synspunkter?
I så fall trenger vi hjelp fra personer som kan fondsbransjen ut og inn. Noe for deg? Har du lyst til å bli vårt ombud på aksjefondsområdet - eller har du forslag på folk som passer - så ta gjerne kontakt.


Bilde ved Valugi / Wikimedia Commons.

På sparernes premisser - I

Regjeringen har startet arbeidet med en ny eierskapsmelding til Stortinget og Aksjonærforeningen er for første gang blitt invitert til å bidra i den prosessen. Og det ser vi frem til. Vi er jo til for at du og alle andre aksjesparere skal ha best mulige forutsetninger for å ta gode investeringsbeslutninger uansett om markedet akkurat nå er bull eller bear. Og da trenger vi gode og forutsigbare rammevilkår - på sparernes premisser

Vi posisjonerer oss mer målrettet enn noen gang som småsparernes talerør inn i de politiske prosessene som inkluderer eierskap og aksjemarked. I begge leire. Vi har for lengst møtt representanter for Regjeringen og Stortingsflertallet og på torsdag står Aps finanspolitiske talsmann Jonas Gahr Støre for tur. For kort tid siden benyttet sågar Høyres stortingsrepresentant Svein Flåtten anledningen på Oslo Børs's konferanse på Grand Hotell i Oslo til å rose oss for at vårt iherdige arbeid hadde brakt KLAS inn i Sundvollen-erklæringen.

Våre ambisjoner tar utgangspunkt i at Regjeringen vil øke småsparernes eierskap i norske bedrifter. Bra, men vi krever handling . Og med deg og helst mange flere i ryggen skal vi se til at det bli vei i vellinga. Vi har etterlyst et utvalg som er i stand til å tenke nytt, men helhetlig når det gjelder å tilrettelegge for økt aksjesparing. Det utvalget vil vi naturligvis også sitte i! 

Vi vil se en gjennomarbeidet handlingsplan med tiltak knyttet til forhold som f.eks ansattes medeierskap, heving av det allmenne kunnskapsnivået om børs og aksjer, skatt og annet regelverk, optimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur og mye mer. Og ikke minst hvordan de annonserte privatiseringer og nedsalg skal kunne bidra til å øke småaksjonærenes eierskap.

Men først skal det altså skrives en eierskapsmelding. Der forventer vi å få forankret vårt "småaksjonærutvalg". Der ser vi også frem til å lese om hvordan Regjeringen vil mobilisere næringslivet selv for uten at selskapene - store og små - stiller seg bak ambisjonen om å øke småsparernes eierskap, har den ikke stor sjanse til å lykkes.

onsdag 5. februar 2014

Indeksfondene øker kraftig

Forståsegpåere har i mange år hevdet at aktiv forvaltning av aksjefond i lengden ikke skaper meravkastning for kundene. I alle fall ikke utover hva forvaltningen koster. Likevel fortsetter sparerne å velge aktive fond fremfor de mye billigere, men trolig like gode indeksfondene. Men nå kan det ha gått opp et lys for sparerne.

Nå ser det faktisk ut til at trenden er i ferd med å snu. I følge tall basert på Verdipapirfondenes forening (VFF)’s statistikk har verdien på Ola og Kari andeler i indeksfond tredoblet seg i løpet av 2013. En formidabel vekst som mer enn antyder at også sparerne er i ferd med å ta den utbredte skepsisen til aktive fonds fortreffelighet innover seg.

Tallene viser også at når norske fondsparere nettosolgte andeler i aktive fond så var det ikke bare for å kjøpe rente- og kombinasjonsfond for pengene, men også for å kjøpe indeksfond. Mens det strømmet 2,4 mrd kroner ut av de aktive fondene, så strømmet det inn mer enn 1 mrd kroner i indeksfondene.

Verdien på personkundenes indeksfondsandeler er dermed oppe i 2,8 mrd kroner. Godt hjulpet av oppgangen på verdens børser gir det en økning på hele 198 prosent. En tredobling på ett år!


Tall basert på VFF Årsstatistikk 2013 - se merknad nederst på siden.

Å si at småsparerne rømmer dyre fond for å kjøpe billigere indeksfond, er imidlertid en overdrivelse. I alle fall foreløpig. For mens de ved årsskiftet eide aksjefondsandeler for tilsammen 86 mrd kroner så er fremdeles bare 3,2 prosent av disse andeler i indeksfond. Fortsetter imidlertid den sterke utviklingen for indeksfondene kan dette landskapet forandre seg veldig raskt. Hos DNB er den allerede oppe på 6,4 prosent. Hvorvidt dette skyldes en holdningsendring hos sparerne eller at forvalterne har startet en mer offensiv markedsføring av indeksfond, vet vi ikke, men vi holder nok en knapp på det første.


Langsiktig og regelmessig sparing i aksjemarkedet er bra. Veldig bra. De som kjøper indeksfond sikrer seg en avkastning som omtrent tilsvarer markedets gjennomsnitt. Den jevne fondsparer bør nok være tilfreds med akkurat det. Jeg tror derfor vi vil se at stadig flere vil velge det rimelige alternativet selv om mange sikkert også i fremtiden er villige til å betale, ikke bare litt, men veldig mye ekstra for muligheten til å slå, men også å bli slått av gjennomsnittet. Fondet DNB Norge Indeks opererer for eksempel med et årlig forvalterhonorar på 0,3 %, mens DNB Norge som er aktivt forvaltet koster 1,8 % hver år. Med andre ord seksganger'n!

Dette er tall – og en utvikling - som store deler av bransjen av naturlige grunner ikke er interessert i å sette fokus på. VFF som selv er hoffleverandør av statistikk til de fleste journalister på dette området, nevner den i alle fall ikke. VFF underslår ikke fakta. De bare gjemmer dem litt unødvendig godt. Så godt at den ikke havner i spaltene. 

Kommentarer til tabellen:

Når vi kan gjengi tall for indeksfond så er det fordi vi selv har vært inne på hver forvalters flik i VFF’s omfattende regneark og hentet ut hvert enkelt indeksfond. Det er summen av disse som fremkommer på linjen Herav Indeksfond over. Herav Aktive fond er VFF’s Sum Aksjefond fratrukket Herav Indeksfond.