mandag 6. januar 2014

Det våres for aksjesparing

Regjeringen er forbilledlig klar i sin politiske plattform. Den vil øke småsparernes eierskap i norske bedrifter. En flott ambisjon ettersom langsiktig og innsiktsfull sparing i enkeltaksjer er en spareadferd som lenge har kjempet i motvind. Også politisk. Men Regjeringen må raskt gå fra ord til handling for her kreves nytenkning på sparernes og næringslivets premisser.

Finansavisen 24. desember 2013
Knapt fire prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs eies av norske sparere. Det bekymrer den nye næringsministeren og det er løfterikt. For for de tidligere statsrådene i samme stol har ikke bare Staten, men også utlendinger og ansiktsløse institusjoner paradoksalt nok vært å foretrekke som eiere av norske bedrifter.

De siste tiårene har det nedfelt seg en illusjon om at det å investere i enkeltaksjer er forbundet med så stor risiko at folk flest bør holde seg langt unna. Et budskap som dessverre etter hvert har vunnet mer eller mindre allmenn aksept. Til og med en del politikere, journalister og næringslivsledere tror det er sant. Det gleder oss at næringsministeren uttaler til Finansavisen at hun vil denne myten til livs. For alle de som har fulgt og følger sunne prinsipper for god aksjesparing, for eksempel Aksjonærforeningens 7 gylne regler, vet bedre. Mye bedre. Men vår anbefalte spareadferd - langsiktig, regelmessig og innsiktsfull sparing i enkeltaksjer – fremmer ikke finansnæringens kommersielle interesser og promotes derfor heller ikke av den samme.

Den typiske småspareren i aksjemarkedet er dermed ikke lenger en interessert aksjonær og medeier i et verdiskapende næringsliv. Nå er hun og han først og fremst en kjøper og passiv forbruker av finansnæringens ofte dårlige og enda oftere dyre, spareprodukter.

Skal næringsminister Mæland klare å øke småsparernes eierskap i norsk næringsliv må hun raskt introdusere - eller inspirere til utviklingen av - nye idéer og bedre løsninger. Et naturlig første steg vil naturligvis være å invitere selskaper og sparere til sammen med NHD å identifisere og utvikle virkemidler egnet til å knytte næringsliv og sparere tettere sammen på ressurseffektive måter.

Aksjonærforeningen har i et møte med politisk ledelse i departementet etterlyst opprettelsen av et utvalg hvis mandat bør bli å trekke opp linjene for en helhetlig småaksjonærpolitikk, samt fremme konkrete forslag til hvordan ambisjonen om økt småsparerengasjement skal nås. Et utvalg som kan og vil tenke nytt. Det har ikke vært tenkt nytt om aksjesparing og eierskap på generasjoner. Nå er tiden inne!

Av Bernt Bangstad, styreleder Aksjonærforeningen
Finansavisen, tirsdag 24. desember 2013