tirsdag 23. september 2014

Entra, Regjeringen og småinvestorer

Regjeringen ønsker flere småsparere i aksjemarkedet og frister med bonusaksjer til alle som vil investere sparepengene sine i Entra-aksjer. Det er utmerket. 
Næringsministeren og hennes departement bør imidlertid vite at når norske spareres andel av den nasjonale børsverdien er på et rekordlavt nivå både internasjonalt og historisk, så skyldes det verken mangel på sparekapital eller på gode selskaper å investere i. Forklaringen ligger først og fremst i manglende kunnskaper og inngrodde fordommer om aksjer og aksjemarkedet hos det sparende publikum.

Med årene har dessverre illusjonen om at direkte aksjesparing ikke er noe for folk flest fått fotfeste. Dessverre i den grad at til og med mange politikere, journalister og næringslivsfolk tror det er sant. Når Regjeringen først brenner noen hundre millioner kroner i meglerhonorarer i forbindelse med børsnoteringen av Entra, bør den derfor også av sette av noen millioner dedikert til tiltak som er egnet til å øke kunnskaper og redusere fordommer om aksjesparing. 

For å vise at de mener alvor når de snakker pent om et spredt, privat eierskap. Her bør man tenke nytt og betydelig lenger enn til incentiver som bonusaksjer som stort sett bare kommer de til gode som allerede er fortrolige med aksjesparing. Greit nok det, men enda viktigere må det være å få mange flere sparere til å få øynene opp for denne spennende, lønnsomme og verdiskapende spareformen.

Dette vil bli en hovedsak når Aksjonærforeningen på dine vegne møter Stortingets Næringskomite i åpen høring om statsbudsjettet.