fredag 31. mai 2013

Cermaq-styrets sviende kritikk av egen ledelse

Hva er Cermaq verdt? Tja. I underkant av 8 milliarder kroner var aksjemarkedets vurdering basert på det selskapet hadde kommunisert til markedet om egne resultater og vurderinger av fremtidig verdiskaping. Nå er Harvest Marine villige til å betale ca 10 milliarder for selskapet.

Styreleder Bård Mikkelsen, Cermaq
For lite sier Cermaq-styret. "Med hensyn til styrets vurdering av det frivillige tilbudet som nå vil lanseres av Marine Harvest, fastholder styret  sin tidligere vurdering av at et slikt tilbud i betydelig grad undervurderer verdien av Cermaq", heter det i en pressemelding. Det er mulig at de har rett, men i så fall er det samtidig en sviende kritikk av Cermaqs ledelse som ikke har klart å kommunisere selskapets verdi på en bedre måte. 

Om styret mener - og har rett i - at selskapet er verd f.eks 11 milliarder kroner så hadde altså slett finansiell kommunikasjon fra ledelsens side kostet aksjonærene i størrelsesorden 3 milliarder kroner (!) før Fredriksen og vennene hans kom på banen. 

Cermaqs styre og aksjonærer bør sende Harvest Marine en varm takk for å ha gjort den jobben Cermaq-folkene selv ikke maktet. Nemlig å få markedets øyne opp for selskapets betydelige verdi.

Gratulerer, aksjesparer!

Til tross for at børsen ligger på nesten nøyaktig samme nivå i dag som for fem år siden, har den som har spart jevnt og trutt i enkeltaksjer i denne perioden hatt en strålende årlig avkastning på ca. 11 prosent. Det er bare å gratulere! Ved å gjøre jobben selv har du dessuten spart omlag 5.000 kroner som en gjennomsnitts forvalter ville belastet deg

- Jeg har arvet hundre tusen kroner og vil kjøpe aksjer. Hvordan skal jeg plassere dem? Slike spørsmål får vi ganske ofte, men svarer hver gang at slike råd bør man hente hos meglere eller andre rådgivere. Vi er nemlig ingen store tilhengere av sporadiske engangsinvesteringer i aksjemarkedet.  Tvert om. Det kan gå veldig bra, men alt for ofte går det dessverre veldig dårlig, så med en slik strategi må man være villig til å ta betydelig risiko. -Spør du meg derimot om hva jeg synes du skal bruke den tusenlappen du har til overs hver måned, så svarer jeg alltid:

Les Aksjonærforeningens 7 gylne regler - nøkkelen til fremgang, følg dem slavisk og kjøp aksjer for pengene. Lønnsomt og lærerikt.

I disse dager ligger Oslo Børs kursmessig nesten nøyaktig på samme nivå som den gjorde for fem år siden. 5 tilsynelatende bortkastede år for investorer. Og for han som kjøpte norske gjennomsnittsaksje (uttrykt ved indeksen OSEBX) 30. mai 2008 da kursen stod i 497,25 kan det virke slik siden kursen 30. mai nå fem år senere lå om lag 0,1 prosent lavere. Den sporadiske aksjehandelen har med andre ord ikke vært noen suksess. 

Hun som i stedet har fulgt vår forenings råd og investert regelmessig i aksjer i hele denne perioden ville om hun konsekvent investerte i gjennomsnittsaksjen hatt en avkastning på sine 60 månedlige sparebeløp på tilsammen 38 prosent. Det betyr at en tusenlapp investert hver måned, i dag ville gitt en portefølje verd 82.800 kroner. Og det til tross for at hun har vært gjennom en av de verste krisene aksjemarkedet har opplevd noen sinne. Banken måtte gitt henne 11 prosents rente for å matche det aksjemarkedet har gitt henne. Mer realistiske 2 prosent ville gitt henne mer beskjedne 64.200 på bok. (PS: Dette er en forenklet fremstilling for illustrasjonsformål som ikke har tatt i betraktning forhold som skatt, kurtasje m.m.).

Så nok en gang: Gratulerer, aksjesparer. Og dersom du ikke trenger pengene snart, er det ingen grunn til å stoppe sparingen nå. For stiger kursene på børsen øker porteføljen din i verdi og faller de, ja så betyr jo det bare at du får mer aksjer for pengene.

Aksjonærforeningen jobber i disse dager med et sparekonsept som skal gjøre det enda enklere og billigere med regelmessig sparing i enkeltaksjer. Spareprodukter har til nå alltid vært utviklet på finansnæringens premisser. Nå er gode krefter i gang for å få til en spareordning som tar utgangspunkt i sparernes og selskapenes interesser. Vi håper å kunne fortelle mer mot slutten av dette året.

søndag 5. mai 2013

Valgkomitémedlem med ryggrad.LO-leder Roar Flåthen ble ikke overraskende valgt som ordinært styremedlem på Kongsberg Gruppens generalforsamling fredag. Det kan han ikke takke Alexandra Morris for. Morris er medlem av KOGs valgkomité og var ikke villig til å følge de to andre medlemmene da de "etter en helhetsvurdering" valgt å foreslå at Flåthen skulle få opprykk fra det kvasimedlemskap næringsminister Giske tildelte ham i forbindelse med fjorårets generalforsamling.

Alexandra Morris, Odin Forvaltning
Valgkomiteer er normalt veldig dårlige på å begrunne sine innstillinger utover det å gjengi kandidatenes merittliste. Kongsberg er dessverre intet unntak i så måte. En smule ironisk blir det derfor at når man endelig leser en god begrunnelse i en valgkomitéinnstilling så dreier det seg om en begrunnelse for hvorfor en kandidat ikke bør velges. Morris begrunner sin dissens med følgende:


«Valgkomiteen hadde samtaler med samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer og varamann, ansattevalgte styremedlemmer og konsernsjefen. På basis av disse samtalene utarbeidet medlemmene av valgkomiteen en kravspesifikasjon som skulle danne grunnlaget for arbeidet med å finne rett kompetanseprofil på nye styremedlemmer. Flåthens kompetanse og erfaring samsvarer i begrenset grad med den kompetanseprofil en samlet valgkomite utarbeidet for nye styremedlemmer. 

Valgkomiteen ble informert om at største eier, Nærings- og handelsdepartement likevel ville innstille Flåthen på neste generalforsamling på basis av andre kvalifikasjoner enn det komiteen hadde lagt til grunn. Morris innstiller på at komiteen arbeider videre med sikte på å fremme forslag til ny kandidat som har de kvalifikasjoner som ble etterspurt under samtalene: Inngående kjennskap og erfaring med strategiarbeid, internasjonal ledererfaring, erfaring fra og gjennomføring av internasjonale transaksjoner samt regnskap/revisjon og risikostyring. Nye medlemmer til styret må velges slik at de kan bidra med å ivareta kontinuitet samt sikre en god langsiktig rotasjon av medlemmene styret.»

Kanskje tenkte de slik de øvrige valgkomitemedlemmene også. Hvem vet. Men de sa det ikke. Etter en helhetsvurdering. Har man hele aksjonærfellesskapets interesser i tankene gjør og skriver man som Alexandra Morris gjorde her! 

fredag 3. mai 2013

3 av 4 OSEBX-selskaper får kritikk i fersk evaluering


Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) der Aksjonærforeningen er en av de ni medlemmene, gjort en evaluering av lederlønnserklæringene for 2012  som er utarbeidet av selskapene på Oslo Børs Hovedliste.

Blant funnene ser vi at hele 37 av 50 selskaper (74 prosent!) på Hovedlisten har kriterier for lederlønn som gjør det vanskelig (!) å etterprøve om vilkårene for utbetaling av variabel godtgjørelse har vært tilstede. Dette er nedslående ikke minst i lys av at undersøkelsen tross alt gjelder de selskapene som presumptivt skulle være de beste. Av de 13 selskapene som holder mål på dette området trekkes Gjensidige og Storebrand frem som eksempler til etterfølgelse.

Det er med andre ord all grunn til å være kritisk når lederlønnerklæringer legges frem for generalforsamlingen. Hva vil man skjule ved å være upresis med hensyn til hva som skal utløse ledernes bonus?


Hele evalueringen kan du lese på NUES sin hjemmeside.