fredag 11. november 2011

Robothandelen er kommet for å bli

Nordnets Anders Skar lufter en berettiget og velbegrunnet bekymring knyttet til bruken av høyfrekvent handel (såkalt robothandel) i Dagens Næringsliv forleden. Det er påfallende at markedsaktører, tilsynsmyndigheter og politikere ikke har luftet slike bekymringer tidligere. Høyfrekvent handel vokser eksplosjonsartet. Det har kraftig endret forutsetningene for børser, selskaper, meglere og investorer, samt åpnet muligheter for helt nye aktører som tidligere ikke har sett forretningsmuligheter i aksjemarkedet. Det er åpenbart at dette åpner nye muligheter for uønsket adferd. Heller ikke Aksjonærforeningen kan dokumentere at høyfrekvent handel har ledet til utstrakt markedsmanipulasjon, men når tilliten til aksjemarkedet og aksjesparing som spareform står på spill, så er det i overkant naivt å unnlate å undersøke hvilke negative konsekvenser den nye handelen kan få.


At høyfrekvent handel tross alt har hatt positive virkninger for aksjemarkedet generelt og investorene spesielt må ikke bli noen sovepute. På samme måte som dampbåtene ikke forsvant selv om motvillige seilskuteredere ønsket dem bort, så er robothandelen kommet for å bli. Heldigvis. Det er på samme måte ikke utenkelig at rådende passivitet fra myndighetenes side bunner i at robothandelen har brakt inn en teknologi, kompetanse og tenkemåte som de tradisjonelle aktørene i markedet ikke er vant til å forholde seg til og derfor ikke mestrer fullt ut. Klart det ligger muligheter i dette for de som mestrer nyvinningene. Det kan derfor ikke være tvil om at de nye forutsetningene har utløst et behov for grundig å granske hvorvidt gjeldende regulering og tilsyn er tilfredsstillende.


[Leserinnlegg i Dagens Næringsliv 11.11.11]

onsdag 9. november 2011

La ikke megleren ta makten

-Det finnes adskillige tilfeller hvor megler har nytt godt av kundens tillit og handlet nærmest på egen hånd, og slik innkassert betydelige kurtasjekroner over lang tid, skriver advokat Tore Hjelseth når han behandler forholdet mellom megler/rådgiver og investor på Aksjonærforeningens hjemmeside. Dette er helt i tråd med tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmer og andre.
La oss derfor minne om våre 7 gylne regler™ for god aksjesparing der vi under regel 5 blant annet skriver : Lytt gjerne til andres råd, men husk at beslutningen om å kjøpe eller selge alltid må være din.

Les hele Hjelseths artikkel artikkel her.