fredag 27. januar 2012

Valgkomiteens innstilling må begrunnes


I disse dager – og sikkert i siste liten som vanlig – er et stort antall valgkomiteer i ferd med å legge siste hånd på verket når det gjelder den innstillingen de skal legge frem på årets generalforsamling. De har en viktig jobb og gjøre.  De skal nominere medlemmer til et kollegium som samlet besitter komplett og relevant kompetanse i forhold til den fasen selskapet er i og det området det skal skape sine verdier innenfor.
Les mer på Aksjonærforeningens hjemmeside.
For oss som aksjonærer er det derfor ikke godt nok å få navn og alder på sikkert utmerkete og kompetente personer. Heller ikke tilfredsstillende at kandidaten kan vise til en imponerende CV for den er alltid både lang og imponerende, men slett ikke alltid veldig relevant i forhold til det selskapet det er snakk om. 
Vi vil at valgkomiteen skal overbevise oss om at den foreslåtte personen er rett kvinne eller rett mann på rett sted til rett tid. Vi vil vite hvordan de har tenkt og vi vil at de deler det med oss allerede i den skriftlige innstillingen som foreligger sammen med innkallingen til generalforsamlingen. 
Vi oppfordrer med dette våre medlemmer til å tipse oss om innstillinger som har gode og informative begrunnelser. Dessuten: Dersom ikke valgkomiteens innstilling er begrunnet oppfordrer vi våre medlemmer til å be komiteens leder om en redegjørelse for hvorfor ikke NUES sin anbefaling er fulgt på dette punktet.mandag 23. januar 2012

Aksjonær(kultur)politikk?

Det har vært sagt og skrevet mye, ja kanskje til og med alt for mye, om Trond Giske og hans forsøk på å beholde TV2 på norske hender. Vi vil nøye oss med å slå fast at episoden har lært oss at vedkommende som representerer selskapets desidert største eier, vår alles næringsminister, ikke nøler med å oppfordre (usedvanlig innstendig om vi skal tro styreleder Norvik, og det skal vi nok) styret i Telenor til å fatte et vedtak som åpenbart ikke ivaretar hele aksjonærfellesskapets interesser.  Telenors titusener av småaksjonærer skal være takknemlig for at de har valgt en styreformann med integritet nok til å stå imot oppfordringen og ganske forbannet på majoritetseieren som forsøkte å drive kulturpolitikk på deres bekostning.

onsdag 18. januar 2012

Ikke vårt bord

Forleden møtte Aksjonærforeningen statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) for å snakke om hvordan folk flest gjennom sitt engasjement og sparekapital i større grad enn idag kan bidra i utviklingen av et næringsliv på norske hender.


Stor var vår overraskelse da en ellers både interessert og lyttende statssekretær kunne fortelle oss at aksjesparing egentlig ikke er NHDs bord, men Finansdepartementets! Slik kan det ikke fortsette. FIN har verken kompetanse eller interesse for eierskap. Det har NHD. At sånt som har med kjøp og salg av aksjer sorterer under FIN er sikkert en god idé, men at sånt som har med det å eie aksjer - folk flests deltakelse på næringslivets eierside - gjør det, er definitivt ikke noen god idé.


Kanskje har vi her funnet forklaringen på hvorfor det er så liten politisk interesse rundt det faktum at husholdningenes andel av verdiene på Oslo Børs er helt nede i 3,65 prosent? FIN bryr seg ikke og NHD har ikke sett det.


Aksjonærforeningen vil i alle fall se til at aksjesparing og vanlige spareres deltakelse i aksjemarkedet kommer på Trond Giske og NHDs agenda. Der den hører hjemme. Sammen med statlig (sic), utlendingers, Røkkes og alle andres eierskap. Vi banker nå på døren til Stortingets næringskomité for å starte den prosessen.