onsdag 18. januar 2012

Ikke vårt bord

Forleden møtte Aksjonærforeningen statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) for å snakke om hvordan folk flest gjennom sitt engasjement og sparekapital i større grad enn idag kan bidra i utviklingen av et næringsliv på norske hender.


Stor var vår overraskelse da en ellers både interessert og lyttende statssekretær kunne fortelle oss at aksjesparing egentlig ikke er NHDs bord, men Finansdepartementets! Slik kan det ikke fortsette. FIN har verken kompetanse eller interesse for eierskap. Det har NHD. At sånt som har med kjøp og salg av aksjer sorterer under FIN er sikkert en god idé, men at sånt som har med det å eie aksjer - folk flests deltakelse på næringslivets eierside - gjør det, er definitivt ikke noen god idé.


Kanskje har vi her funnet forklaringen på hvorfor det er så liten politisk interesse rundt det faktum at husholdningenes andel av verdiene på Oslo Børs er helt nede i 3,65 prosent? FIN bryr seg ikke og NHD har ikke sett det.


Aksjonærforeningen vil i alle fall se til at aksjesparing og vanlige spareres deltakelse i aksjemarkedet kommer på Trond Giske og NHDs agenda. Der den hører hjemme. Sammen med statlig (sic), utlendingers, Røkkes og alle andres eierskap. Vi banker nå på døren til Stortingets næringskomité for å starte den prosessen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar