fredag 27. januar 2012

Valgkomiteens innstilling må begrunnes


I disse dager – og sikkert i siste liten som vanlig – er et stort antall valgkomiteer i ferd med å legge siste hånd på verket når det gjelder den innstillingen de skal legge frem på årets generalforsamling. De har en viktig jobb og gjøre.  De skal nominere medlemmer til et kollegium som samlet besitter komplett og relevant kompetanse i forhold til den fasen selskapet er i og det området det skal skape sine verdier innenfor.
Les mer på Aksjonærforeningens hjemmeside.
For oss som aksjonærer er det derfor ikke godt nok å få navn og alder på sikkert utmerkete og kompetente personer. Heller ikke tilfredsstillende at kandidaten kan vise til en imponerende CV for den er alltid både lang og imponerende, men slett ikke alltid veldig relevant i forhold til det selskapet det er snakk om. 
Vi vil at valgkomiteen skal overbevise oss om at den foreslåtte personen er rett kvinne eller rett mann på rett sted til rett tid. Vi vil vite hvordan de har tenkt og vi vil at de deler det med oss allerede i den skriftlige innstillingen som foreligger sammen med innkallingen til generalforsamlingen. 
Vi oppfordrer med dette våre medlemmer til å tipse oss om innstillinger som har gode og informative begrunnelser. Dessuten: Dersom ikke valgkomiteens innstilling er begrunnet oppfordrer vi våre medlemmer til å be komiteens leder om en redegjørelse for hvorfor ikke NUES sin anbefaling er fulgt på dette punktet.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar