torsdag 17. oktober 2013

Monica Melands bord

I januar i fjor møtte Aksjonærforeningen statssekretæren i Trond Giskes Nærings- og handelsdepartementet (NHD) for å snakke om hvordan folk flest gjennom sitt engasjement og sin sparekapital i større grad enn i dag kan bidra i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv på norske hender. Stor var vår overraskelse da en ellers både interessert og lyttende statssekretær kunne fortelle oss at aksjesparing slett ikke er NHDs bord. Den slags tar Finansdepartementet seg av. Og slik var det sikkert. For når hørte du Trond Giske snakke om private spareres rolle som eiere av norsk næringsliv? Aldri.

Monica Meland - statsråden som må gjøre 
jobben Trond Giske ikke gjorde.
Derimot snakket han mye og varmt om statens rolle og inviterte flere ganger storinvestorer til samtaler og seminarer. Det hadde vi kanskje kunnet leve med om finansministeren på sin side hadde utvist interesse for småsparernes medeierskap, men det gjorde han aldri. Vi våger påstanden at han ikke visste at det var hans bord. Eller at han ikke brydde seg. En slik holdning må det bli slutt på!  Skatt og regler knyttet til kjøp og salg av aksjer er Finansdepartementets bord, eieraspektet er og må være underordnet NHD. Den nye politiske ledelsen må ta inn over seg at det er enda viktigere at folk eier aksjer enn at vi handler dem.

Sundvolden-erklæringen lover godt i så måte: «Privat eierskap til bedrifter er hovedregelen i norsk næringsliv. Småinvestorer og storinvestorer får gjennom sitt eierskap ta direkte del i den verdiskapingen som finner sted i Norge. Et mangfoldig, privat eierskap er en forutsetning for å skape trygge arbeidsplasser. Regjeringen vil derfor styrke det private eierskapet.» Ytterligere fem steder står det veldig spesifikt at det private eierskapet skal styrkes. Dessuten slår den fast at småsparernes eierskap i norske bedrifter skal økes.

Vi forventer derfor at når vi neste gang møter politisk ledelse i Nærings- og handelsdepartementet så er den i motsetning til den forrige, glødende opptatt av aksjesparing og hvordan småsparernes eierskap i norske bedrifter kan økes. For vi har mye å snakke med den om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar