tirsdag 1. oktober 2013

Ikke bare "Aksjesparing med betalte mellommenn"

Aksjonærforeningen er partipolitisk nøytral. Vi ser verken rødt, grønt, gult eller ulike grader av blått. Ett hvert parti som vil "styrke et allsidig og bredt norsk næringsliv, og legge bedre til rette for privat eierskap" har imidlertid vår uforbeholdne støtte. Det gjorde aldri de rød-grønne. Det gleder oss derfor at det ikke-sosialistiske flertallet har brukt nettopp denne formuleringen i samarbeidsavtalen sin.

Vi skal ta disse fire på ordet!
Se forøvrig hva de skrev allerede i merknadene til den såkalte perspektivmeldingen i vår. Dette lover godt. Og vi kommer til å ta dem på ordet! 

Aksjonærforeningen skal legge bredsiden til for at dette skal bli mer enn bare fine ord. Vi vil se konkrete tiltak som er egnet til å stimulere til individuell aksjesparing. Skattemessig likebehandling av personlige sparere og selskapsaksjonærer (KLAS), er en selvfølge. 

Vi er ingen motstander av det vi kan kalle "Aksjesparing med betalte mellommenn". Det kan sikkert være både smart og forsvarlig å la fondsforvaltere, livselskaper og andre forvalte deler av ens sparekapital. Men de tar seg for godt betalt og klipper dessuten båndene mellom sparer og næringsliv. 

For oss er det viktig at sparing i enkeltaksjer i mye større grad enn i dag fremstår som et reelt alternativ for mange flere. Vi vil derfor raskt ta initiativ til at den nye næringsministeren inviterer selskaper og sparere med på samtaler om hvordan vi sammen kan skape verktøy som gjør sparere mer interesserte i, og ikke minst interessante for, næringslivet vårt. Aksjonærforeningen har "nye ideer og bedre løsninger" som vi gjerne deler i et slik forum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar