torsdag 6. oktober 2011

Statsbudsjettet

Vår umiddelbare kommentar til årets statsbudsjett er at denne regjeringen synes å være tilfreds med at norsk børsnotert næringsliv eies av utlendinger, ansiktsløse institusjoner og rike privatpersoner i tillegg til staten selv. Intet spor av vilje til å legge til rette for et brede privat eierskap. Vanlige folk, eiere av kjøtt og blod med hjerter som banker for virksomhetene og hoder som forstår og interesserer seg for dem, har nok ikke mye å hente hos de rød-grønne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar