fredag 21. oktober 2011

Bra, Orkla

Orkla har vedtektsfestet at aksjonærvalgte styremedlemmer skal eie aksjer i selskapet for å ”bidra til økt økonomisk fellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene”. Mange selskaper oppfordrer styremedlemmene sine til å eie aksjer slik NUES anbefaler at de skal gjøre, men få tar den helt ut slik Orkla gjør. Det bør alle børsnoterte selskaper gjøre. Det finnes slik vi ser det ingen gode grunner til at aksjonærene skal velge personer inn i et styre som ikke selv vil være aksjonær i selskapet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar