mandag 10. oktober 2011

Robothandel

Når kommer debatten til Norge? Vi vet at robothandelen finnes og at den har vokst dramatisk i omfang, men påfallende få står opp og forsvarer eller kritiserer den. Har robotenes inntog på Oslo Børs gagnet det norske aksjemarkedet og i så fall hvem er det som høster fruktene? Det skulle være interessant å høre finanstoppenes synspunkter.
DN.no refererte i går kritikere av den raske fremvoksende ”robothandelen” og de amerikanske investorene er ikke de første til å uttrykke skepsis til det som også kalles Høyfrekvent handel - High Frequency Trading, det vil si automatisert handel av verdipapirer som bruker superdatamaskiner, lynraskt internett og smarte algoritmer for å slå markedet.
EU-kommisjonen ser en sammenheng mellom robothandelen og de store kurssvingninger på verdens børser og vil blant annet for å redusere den, innføre en avgift på finanstransaksjoner. I Sverige har det lenge foregått en debatt om handelens konsekvenser og det svenske finanstilsynet skal til og med utrede dens effekter. Mange har uttrykt skepsis. Det hevdes at den forsterker volatilitet, reduserer likviditet og svekket transparens. Ikke så mange forsvarer den, men det handles like fullt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar