fredag 28. februar 2020

Takk til DNB (!) og Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet gikk seirende ut av striden de på vegne av 180.000 DNB-kunder tok mot Norges dominerende finansinstitusjon.

I Aksjonærforeningen har vi ventet spent på utfallet av denne saken ikke minst fordi vi i sin tid var en pådriver for å få Finanstilsynet til å granske det vi - med god grunn - oppfattet som skapindeksering hos enkelte fondsforvaltere.

Uansett hvilket resultat Høyesterett hadde kommet til i dag har denne saken imidlertid for lengst fått en helt annen vinner. Og ikke bare én, men mange hundre tusen aksjefondssparere som kan takke Forbrukerrådet og DNB for at aksjefond er et bedre og billigere spareprodukt enn noensinne.

Denne saken har satt fokus både på kvalitet og pris når det gjelder aksjefond. I dag kan vi være trygge på at alle forvaltere legger seg i selen for å gi sine kunder det de har betalt for. Slik har aksjefond blitt et enda bedre spareprodukt. Og billigere. For er det noe denne saken har resultert i så er det til dels betydelige kutt i honorarene for aktiv forvaltning og fremveksten av de billigere indeksfondene. I tillegg har vi takket være aksjesparekonto endelig fått reell konkurranse fondsforvalterne imellom.

Finanstilsynet slo i 2015 fast at DNB's kunder ikke hadde fått det de hadde betalt for. Straffbart? Neppe. Kritikkverdig? Helt klart. DNB aksepterte da også kritikken fra tilsynet og etterkom lydig krav om lavere priser og endret investeringstrategi. Men erstatningspliktig? Tja. Vi mener jo at DNB allerede etter tilsynets kritikk burde lagt seg flat og erkjent at de hadde levert forvaltning som ikke holdt skikkelig DNB-merke, kompensert kundene og gått videre. I stedet har de satt både ressurser og omdømme inn på å overbevise domstolene og sine kunder om at det høyst middelmådige er godt nok.

Så sparerne kan takke Forbrukerrådet, Finanstilsynet og DNB (!), samt Aksjonærforeningen som fikk drevet gjennom aksjesparekonto, for at vi i dag ser en helt ny og mer forbrukervennlig dynamikk i aksjefondmarkedet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar