torsdag 23. februar 2012

Styremedlemmers aksjeeie må vedtektsfestes.


Mange styremedlemmer eier ikke aksjer i det selskapet de er valgt til å ha det overordnede ansvar for. Det mener vi er en uting. Det finnes slik vi ser det ingen gode grunner til at aksjonærene skal velge personer inn i et styre som ikke selv vil være med på eiersiden. Som aksjonærer bør vi insistere på at styrets medlemmer engasjerer seg i selskapet også gjennom selv å tre inn i aksjonærfellesskapet.

Hvor mange aksjer man bør eie, kan man diskutere. Men aksjer til en verdi som kan minst kan sammenliknes med verdien av det årlige styrehonoraret, kunne jo være en mulighet. Om man frykter at ellers gode kandidater ser seg nødt til å si nei til styreoppdrag rett og slett fordi de ikke har råd til å investere i denne størrelsesorden, kan det lett løses f.eks gjennom at halve styrehonoraret utbetales i form av aksjer de to første årene.

NUES anbefaler at styremedlemmer skal oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Det synes vi er alt for svakt. Det bør etter vår mening være en forutsetning for å bli valgt inn i styret at man er eller vil bli aksjonær. Aksjonærforeningen kommer derfor i forbindelse med årets revidering av NUES sin anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse å foreslå en endring på dette punktet. Styremedlemmers aksjeeie bør vedtektsfestes!

Alle børsnoterte selskapet bør derfor følge blant andre Orkla sitt gode eksempel og vedtektsfeste at styremedlemmer skal eie aksjer i selskapet. At styremedlemmene på den måten personlig tar del i de muligheter og risikoer som medeierskap medfører, har en betydelig signalverdi i forhold til selskapets øvrige aksjeeiere og andre interessenter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar