fredag 3. februar 2012

En tier om dagen


En tier om dagen blir snart seksti tusen kroner.

Telenor gikk på børs i desember 2000. Hadde man 20.000 kroner til overs den gang så var det en god idé å kjøpe 500 Telenor-aksjer for dem. Den som gjorde det og hvert år siden har brukt utbyttet til å kjøpe nye aksjer for, hadde i dag vært den lykkelige eier av 626 aksjer som har en verdi på nesten 58.900 kroner. Det svinger jo litt akkurat nå, men uansett en veldig bra avkastning for alle som hadde råd til å være med.

Men at man kan komme like langt med bare småpenger, viser følgende uhøytidlige beregning: 10 kroner investert i Telenor-aksjer hver eneste børsdag siden selskapet ble børsnotert, ville nemlig gitt en beholdning i dag på 621 aksjer (også her forutsatt at utbyttet ble vekslet i nye aksjer). Med andre ord et marginalt svakere resultat enn en engangsinvestering på 20.000 kroner!

Men den som sparer langsiktig (ref vår første gylne regler: Tenk langsiktig) og regelmessig (ref andre gylne regel: Invester regelmessig) må også kunne velge rett spareform. 10 kroner hver arbeidsdag i den perioden vi snakker om ville gitt 28.000 kroner i kontanter for den som la tikroningen i madrassen. Han som satt pengene i banken ville i dag hatt en saldo på godt og vel 36.000 kroner.

Den forsiktige Per som like standhaftig kjøpte andeler i aksjefond (ref tredje gylne regel: Spre risiko) ville imidlertid hatt andeler verd nesten 46 tusen kroner i dag, mens den smartere Pål som først satt pengene i banken, men som ombestemte seg da Statoil kom på børs og begynte å investere i Statoil-aksjer i stedet, i årenes løp har samlet på seg Statoil-aksjer verd mer enn 55 000.

Men ingen slår altså Espen som har vært Telenor tro. I dag har han Telenor-aksjer for tett oppimot 59.000 kroner.

At det på den annen side er veldig upraktisk å kjøpe aksjer for ti kroner pr dag er en annen sak, men det burde ikke vært umulig å tilby småsparere aksjeabonnement ala dette. Loddet er kastet.

God helg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar