fredag 24. februar 2012

All time high


I fjor fikk vi et rødgrønt nei til vårt forslag (populært kalt KLAS) om å gjøre aksjeinntekter skattefrie så lenge de reinvesteres i aksjemarkedet. Forslaget ville fjernet skattesystemets diskriminering av den private sparer. At vi ikke fikk gjennomslag for dette er veldig synd, men det endrer likevel ikke på det faktum at selv om verdensøkonomien vakler og fremtiden på mange måter ser usikker ut, så ligger forholdene i form av infrastruktur, lover og regler, bedre til rette for aksjesparing i dag enn noen gang tidligere!

I dag er det enkelt, billig og sikkert å handle aksjer. Det kan vi takke dyktige entreprenører som Netfonds, Nordnet og mange flere for. Sammen med børser, banker, nyhetsformidlere og andre har de offensivt utnyttet de mulighetene som informasjonsteknologien har gitt rom for. Det er bra. Det har også blitt tryggere å eie aksjer siden utviklingen i tillegg har tvunget selskapene til en åpenhet, gjennomsiktighet og likebehandling av store og små.
Før var småinvestorer hår i meglernes suppe. I dag slåss de om vår gunst. Ekstra hardt i disse dager da konkurransen dem i mellom er tøffere og marginene små.

Småsparere har aldri fått en bedre og mer rettferdig behandling i aksjemarkedet enn i dag!

I så måte når vi stadig en ny ”all time high”. Det betyr ikke at det ikke fremdeles er mye å kjempe for (ref KLAS), men det betyr at vi med verdens beste samvittighet kan argumentere for at mange flere bør investere i aksjer og høste av aksjemarkedets langsiktige meravkastning. 

At næringslivet trenger flere interesserte og engasjerte eiere av kjøtt og blod, skaper slik vi ser det en vinn-vinn-situasjon som flere burde gripe tak i. Ikke minst våre politikere. Torsdag 2. mars tar vi derfor dette opp i vårt møte med næringskomiteen på Stortinget. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar