tirsdag 11. februar 2014

På sparernes premisser - II


Indeksfond vs aktivt forvaltede fond
Vi får ofte spørsmål om Aksjonærforeningen har synspunkter når det gjelder hva den jevne sparer bør velge. Indeksfond eller aktivt forvaltede fond. Nå er jo vi er en forening først og fremst for folk som investerer direkte i aksjemarkedet. Vårt typiske medlem er aksjonær og ikke andelseier. Så svaret burde kanskje være: "ingen av delene", men vi er mer nyanserte enn som så. Vi vet jo at mange medlemmer sparer i fond som komplement til den direkte aksjesparingen. 

Derfor har vi også en mening om indeksfond vs aktive fond: Langsiktig og regelmessig sparing i aksjemarkedet er bra. Veldig bra. De som kjøper indeksfond sikrer seg en avkastning som omtrent tilsvarer markedets gjennomsnitt. En god avkastning over tid som mange vil være tilfredse med. Aktive fond er for de som er villige til å betale ekstra for muligheten til å slå snittet, men også for risikoen for å bli slått. La oss ta et eksempel: Fondet DNB Norge Indeks opererer for eksempel med et årlig forvalterhonorar på 0,3 %, mens DNB Norge som er aktivt forvaltet koster 1,8 % hver år. Med andre ord seksganger'n! Det er bare verd pengene dersom du er sikker på at forvalteren jobber hardt og kompromissløst for å skape meravkastning for deg. Det er det dessverre ikke alle som gjør. Det finnes faktisk de som ikke en gang prøver. Uten å slå av på prisen av den grunn. Mer om de såkalte skapindeksfondene kan du lese om i Tom Staavis innlegg på vg.no. 

Tom Staavi - VG

Staavis hyperaktuelle eksempel er svensk og vi vil veldig gjerne tro at det ikke finnes like svikefulle forvaltere her i landet. Men bør vi det? Her har tilsyns- og forbrukermyndighetene en jobb å gjøre. For sparernes skyld - og for de mange forvalterne som faktisk har rent mel i posen og som virkelig står på for å levere det de lover.

Utøver ikke forbrukermakt
Aksjefondssparerne har ingen egen interesseorganisasjon til tross for at mer enn en million norske kvinner og menn sparer i fond. Det er nok nettopp i dette faktum - mangelen på kritiske blikk som med innsikt og engasjement har kunnet granske fondene - at vi finner svaret blant annet på hvordan et så avskyelig fenomen som skapindeksfond har kunnet utvikle seg. Et marked uten sterke ivaretakere av forbrukernes interesser har små muligheter til å utvikle seg til et sunt marked over tid. 

Men hvem skal gjøre jobben med å ivareta fondsparernes interesser og å dyktiggjøre dem i utøvelse av forbrukermakt individuelt og som gruppe?  Vår søsterorganisasjon Aktiespararna nylig tatt på seg den oppgaven i det svenske markedet. Kanskje burde Aksjonærforeningen gjøre det samme her i landet. På sparernes premisser. Synspunkter?
I så fall trenger vi hjelp fra personer som kan fondsbransjen ut og inn. Noe for deg? Har du lyst til å bli vårt ombud på aksjefondsområdet - eller har du forslag på folk som passer - så ta gjerne kontakt.


Bilde ved Valugi / Wikimedia Commons.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar