tirsdag 11. februar 2014

På sparernes premisser - I

Regjeringen har startet arbeidet med en ny eierskapsmelding til Stortinget og Aksjonærforeningen er for første gang blitt invitert til å bidra i den prosessen. Og det ser vi frem til. Vi er jo til for at du og alle andre aksjesparere skal ha best mulige forutsetninger for å ta gode investeringsbeslutninger uansett om markedet akkurat nå er bull eller bear. Og da trenger vi gode og forutsigbare rammevilkår - på sparernes premisser

Vi posisjonerer oss mer målrettet enn noen gang som småsparernes talerør inn i de politiske prosessene som inkluderer eierskap og aksjemarked. I begge leire. Vi har for lengst møtt representanter for Regjeringen og Stortingsflertallet og på torsdag står Aps finanspolitiske talsmann Jonas Gahr Støre for tur. For kort tid siden benyttet sågar Høyres stortingsrepresentant Svein Flåtten anledningen på Oslo Børs's konferanse på Grand Hotell i Oslo til å rose oss for at vårt iherdige arbeid hadde brakt KLAS inn i Sundvollen-erklæringen.

Våre ambisjoner tar utgangspunkt i at Regjeringen vil øke småsparernes eierskap i norske bedrifter. Bra, men vi krever handling . Og med deg og helst mange flere i ryggen skal vi se til at det bli vei i vellinga. Vi har etterlyst et utvalg som er i stand til å tenke nytt, men helhetlig når det gjelder å tilrettelegge for økt aksjesparing. Det utvalget vil vi naturligvis også sitte i! 

Vi vil se en gjennomarbeidet handlingsplan med tiltak knyttet til forhold som f.eks ansattes medeierskap, heving av det allmenne kunnskapsnivået om børs og aksjer, skatt og annet regelverk, optimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur og mye mer. Og ikke minst hvordan de annonserte privatiseringer og nedsalg skal kunne bidra til å øke småaksjonærenes eierskap.

Men først skal det altså skrives en eierskapsmelding. Der forventer vi å få forankret vårt "småaksjonærutvalg". Der ser vi også frem til å lese om hvordan Regjeringen vil mobilisere næringslivet selv for uten at selskapene - store og små - stiller seg bak ambisjonen om å øke småsparernes eierskap, har den ikke stor sjanse til å lykkes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar