fredag 11. april 2014

Fire fluer i én smekk

Aftenposten skriver i dag om statens forretningsimperium og Regjeringens planer på å redusere dette. Artikkelen diskuterer hvorfor og hva, men den mangler et helt vesentlig perspektiv når den ikke diskuterer hvordan. 

I henhold til Sundvolden-erklæringen skal staten (1) redusere sitt direkte eierskap i norsk økonomi. I samme erklæring skriver Regjeringen imidlertid også at den skal (2) styrke det private norske eierskapet, samt (3) øke småsparernes eierskap i og (4) ansattes medeierskap i norske bedrifter. Det gjør den neppe gjennom en privatisering av Entra eller andre heleide selskaper eller nedsalg i børsnoterte selskaper i dag siden de aller fleste aksjene vil bli plukket opp av store utenlandske investorer.

Aksjonærforeningen har derfor advart Regjeringen mot å starte prosessen med å redusere det statlige eierskapet før de har en god plan for hvordan de vil mobilisere små og store norske eiere til å absorbere flest mulig aksjer. Mye tyder på at slik en plan ikke foreligger - og det er synd. Vi har derfor oppfordret departementet om å invitere næringsliv, investorer, sparere og ansatte med på å legge en slik plan. Det har man tid til.

Høyre snakket i valgkampen mye om nye ideer og bedre løsninger. Det har ikke vært tenkt nytt rundt dette med å øke småsparernes eierskap i norske bedrifter på generasjoner. Tiden er for lengst inne og forutsetningene er bedre enn noen sinne. Gjennom smart bruk av nedsalg kan Regjering også styrke norsk privat eierskap, øke småsparernes eierskap og stimulere til ansattes medeierskap. Fire fluer i en smekk. Enda bedre enn et kinderegg!

1 kommentar: