torsdag 6. oktober 2011

Velkommen til Aksjonæren.no

Her ønsker vi å publisere artikler om analyser på selskaps-, bransje- eller makronivå og artikler om strategier, trender, lover og regler og mye annet som opptar aksjeinteresserte. Men vi vil også i stor grad flagge egne og skribenters synspunkter på rammebetingelser og andre forhold knyttet til børs og aksjemarkedet, samt aktørers adferd i aksjemarkedet.

Best mulige rammevilkår.
Vi vil naturligvis bruke denne bloggen aktivt til å synliggjøre foreningens egne synspunkter på de rammevilkår som påvirker folk flests aksje- og aksjefondssparing, samt fortelle om hva vi gjør for å forbedre dem. Og ikke overraskende er det nettopp det den første artikkelen fra vår side kommer til å dreie seg om. Men vi ønsker oss også aktiv deltakelse fra medlemmer og alle dere andre som måtte følge denne bloggen.

Vaktbikkje
Når det gjelder de børsnoterte selskapenes adferd vil Aksjonærforeningens standpunkt i utgangspunktet alltid ha sin basis i den foreliggende anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse (NUES) – en god og gjennomarbeidet anbefaling som selskaper skal argumentere godt for ikke å følge til punkt og prikke. Dessverre er vi stadig vitne til overtramp fra selskapenes side. Noen havner i pressen, men slett ikke alle. Det er vårt ønske at denne bloggen med våre leseres deltakelse skal bli den vaktbikkja som NUES, hvor Aksjonærforeningen er et av ti medlemmer, selv ikke kan eller vil være. Vi ønsker oss derfor tips eller rapporter om brudd på god eierstyring og selskapsledelse (det man på engelsk kaller Corporate Governance) som fortjener oppmerksomhet. Slik kan vi alle bidra til ryddige forhold i det norske aksjemarkedet.

Sammen står man sterkere.
Vi får ganske ofte henvendelser fra medlemmer som har synspunkter og innvendinger i forbindelse med saker der det ikke vil være naturlig at foreningen har et eget standpunkt. Det kan for eksempel dreie seg om innvendinger knyttet innløsningskurs ved tvangsinnløsning. Bloggen kan imidlertid være et fornuftig forum å lufte slike innvendinger på og Aksjonærforeningen vil naturligvis bistå med å knytte kontakt mellom medlemmer som ønsker å etablere en felles front i slike og andre saker.
Det er mitt håp at Aksjonæren.no med din og mange andres deltakelse kan bidra til å skape flere, bedre, mer bevisste og innsiktsfulle aksjonærer. Har du spørsmål eller synspunkter er du velkommen til å ringe meg på 416 09 179 eller aller helst skrive noen ord til bb@aksjonaerforeningen.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar