tirsdag 20. mars 2012

Hvorfor alltid kjøpsanbefalinger?

Mange av oss leser meglerhusenes selskapsanalyser med stor interesse. Det bør vi gjøre. Ikke fordi vi nødvendigvis skal følge anbefalingene de konkluderer med, men fordi de ofte inneholder resonnementer og informasjon som vi kan ha nytte av i vår egen analyse. 

Apropos anbefalinger. Som kjent konkluderer de aller fleste analyser med en kjøpsanbefaling og stadig vekk ser man at det diskuteres hvorfor det ikke er en større grad av likevekt mellom kjøps- og salgsabefalinger. Kan det være meglernes iboende optimisme? Kan det ha sammenheng med at meglerhuset også har, har hatt eller ønsker corporate-oppdrag for det selskapet det gjelder? 

Noen fasit finnes neppe, men det er grunn til å påpeke at meglerhus lever at det handles. En kjøpsanbefaling kan utløse mange handler ettersom den retter seg mot alle uansett om man eier aksjer i selskapet fra før eller ikke. En salgsanbefaling er det derimot naturlignok bare det lille mindretallet som allerede eier aksjen som kan ta konsekvensen av. For alle andre fungerer den som en anbefaling om ikke å kjøpe. Og det blir det ikke mange kurtasjekroner av. 

Så det er vel ikke så merkelig at de fleste anbefalinger konkluderer med (løp å) kjøp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar