onsdag 7. mai 2014

Nonsjalante valgkomiteer

Innlegg i Dagens Næringsliv 8.mai 2014 
signert styreleder Bernt Bangstad

Midt i årets generalforsamlingsesong er det nedslående å se hvor nonsjalant valgkomiteene behandler det investerende publikum. Til tross for at sunn fornuft og gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse forutsetter at valgkomiteens innstilling skal begrunnes, så skjer det så godt som aldri. Ei heller i år. Valgkomiteene fremmer fremdeles forslag på kandidater til selskapenes desidert viktigste tillitsverv, uten å gjøre det minste forsøk på å begrunne at innstilte kandidater er de rette til å være med å styre akkurat dette selskapet akkurat nå. For oss som aksjonærer er det ikke godt nok å få navn og alder på sikkert utmerkede og kompetente personer. Heller ikke tilfredsstillende at kandidatene kan vise til imponerende CV’er. De er som regel både lange og imponerende, ofte påfallende like, men slett ikke alltid veldig relevante i forhold til det selskapet det er snakk om. En beskrivelse av den eller de det gjelder er ingen begrunnet innstilling! En begrunnelse forutsetter en helt annen grad av åpenhet med hensyn til de overveielser som ligger til grunn. Selskapets eiere, og først og fremst de mange små som ikke er på fornavn med de som normalt innstilles, fortjener at valgkomiteen i det minste gjør et forsøk på å overbevise dem om at de innstilte er rett kvinne eller rett mann på rett sted til rett tid. De må jo selv være overbevist og da er det vel ikke for mye forlangt å be dem gi en forklaring på hvorfor. En begrunnelse, rett og slett.


1 kommentar: