søndag 5. mai 2013

Valgkomitémedlem med ryggrad.LO-leder Roar Flåthen ble ikke overraskende valgt som ordinært styremedlem på Kongsberg Gruppens generalforsamling fredag. Det kan han ikke takke Alexandra Morris for. Morris er medlem av KOGs valgkomité og var ikke villig til å følge de to andre medlemmene da de "etter en helhetsvurdering" valgt å foreslå at Flåthen skulle få opprykk fra det kvasimedlemskap næringsminister Giske tildelte ham i forbindelse med fjorårets generalforsamling.

Alexandra Morris, Odin Forvaltning
Valgkomiteer er normalt veldig dårlige på å begrunne sine innstillinger utover det å gjengi kandidatenes merittliste. Kongsberg er dessverre intet unntak i så måte. En smule ironisk blir det derfor at når man endelig leser en god begrunnelse i en valgkomitéinnstilling så dreier det seg om en begrunnelse for hvorfor en kandidat ikke bør velges. Morris begrunner sin dissens med følgende:


«Valgkomiteen hadde samtaler med samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer og varamann, ansattevalgte styremedlemmer og konsernsjefen. På basis av disse samtalene utarbeidet medlemmene av valgkomiteen en kravspesifikasjon som skulle danne grunnlaget for arbeidet med å finne rett kompetanseprofil på nye styremedlemmer. Flåthens kompetanse og erfaring samsvarer i begrenset grad med den kompetanseprofil en samlet valgkomite utarbeidet for nye styremedlemmer. 

Valgkomiteen ble informert om at største eier, Nærings- og handelsdepartement likevel ville innstille Flåthen på neste generalforsamling på basis av andre kvalifikasjoner enn det komiteen hadde lagt til grunn. Morris innstiller på at komiteen arbeider videre med sikte på å fremme forslag til ny kandidat som har de kvalifikasjoner som ble etterspurt under samtalene: Inngående kjennskap og erfaring med strategiarbeid, internasjonal ledererfaring, erfaring fra og gjennomføring av internasjonale transaksjoner samt regnskap/revisjon og risikostyring. Nye medlemmer til styret må velges slik at de kan bidra med å ivareta kontinuitet samt sikre en god langsiktig rotasjon av medlemmene styret.»

Kanskje tenkte de slik de øvrige valgkomitemedlemmene også. Hvem vet. Men de sa det ikke. Etter en helhetsvurdering. Har man hele aksjonærfellesskapets interesser i tankene gjør og skriver man som Alexandra Morris gjorde her! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar