torsdag 29. januar 2015

Det nytter å ta opp kampen!

Jeg vet ikke om du er blant de mer enn en million av oss som sparer i aksjefond. I så fall har du nylig fått årsoppgave fra fondsforvalter som forteller deg akkurat det de vil at du skal vite, men slett ikke alt du bør få vite. 


Faksimile Finansavisen 260115
Kommer oppgaven fra DNB f.eks så oppgir den hvilke fond du eier andeler i, antall andeler, kurs, markedsverdi, skattepliktig rente/utbytte, realisert gevinst/tap og likningsverdi. Men ikke et eneste ord om at de har tatt seg rikelig betalt for å gjøre forvalterjobben. Ikke uttrykt i kroner å øre. Ikke engang uttrykt i prosent! 
Og det verste er at myndighetene ikke pålegger dem å gjøre det heller! Jeg kjenner ikke til andre (regulerte ) bransjer der kunden er fratatt retten til faktura eller kvittering. Det er først når man ser hva man har betalt at man får en oppfordring til å vurdere om tjenesten er verd prisen - og vurdere alternativer. Dagens ordning beskytter mao fondene både mot konkurranse fra andre spareformer og mot konkurranse seg i mellom. Men fondsforvaltning er ingen vernet bedrift! 
Aksjonærforeningen har skrevet om dette tidligere og Finanstilsynet ser problemet, men sleper føttene etter seg slik vi ser det. Det gledelige er imidlertid at fondenes egen forening etterhvert har fremmet et forslag for Finanstilsynet som langt på vei tilfredsstiller våre krav. Så om vi skal tro tilsynet så har vi fått det som vi vil innen året er omme.

Fondsforvaltere som er stolte av det de utretter for kundene sine kan med rak rygg fortelle hva de tar seg betalt. Så hvorfor denne påfallende underkommunisering?

3 kommentarer: