onsdag 9. mai 2012

Vurderer å flagge ut på grunn av formuesskatten

Innlegg fra Bipper-gründer Silje Vallestad på Facebook:

Hjelp - jeg er rik! Visste det ikke selv, men staten Norge har akkurat opplyst meg om det, og med formue følger #formueskatt.

Hadde vært supert dersom jeg var av samme oppfatning som staten. Å tilby dem å sjekke konto, lønnslipp og banklån hjalp ikke, for formuen min ligger visst i eierskapet i Bipper. Jeg er stolt over å ha startet et selskap som vokser. Over å ha sikret investorer i både tøffe og bedre tider. Over å ha utviklet verdens beste trygghetsprodukter for mobil som nå skal ut på verdensmarkedet. Jeg kunne ha gitt opp underveis (kan love dere at det har vært mange tøffe tak!), men jeg gjorde ikke det. Jeg kjempet på, tok opp private lån og investerte i Bipper når det røynet på som verst. Av den grunn sitter jeg fortsatt på en hyggelig eierandel idag.

Drøyt 40% av Bipper eier jeg, og ved forrige eksterne emisjon ble vi verdsatt til ca 80 MNOK. Ikke verst, vil mange si. Jeg har vært en "flink" gründer, men det skal visst straffe seg å være flink. Da kommer skattetrollet og tar deg!
Misforstå meg rett - jeg er ikke mot skatt. Skatten min betaler jeg med glede rett og slett fordi vi har en fantastisk god velferdsstat! Men å skatte av en potensiell formue som per idag kun viser seg på et papir har jeg vanskelig for å godta. 

Jeg har investert alt i Bipper - både av tid og fri kapital. Jeg tar ut moderat lønn (og gikk lenge uten lønn), og har ikke noen fet økonomi (tre barn og førstegangs boligeier i 2006.... Trenger ikke si mer!). Utbytte tas ikke ut (for et selskap som Bipper eksisterer ikke det. Alt som kommer inn investeres i videre drift og vekst). Bipper har fortsatt røde tall. Det er helt normalt for et selskap som vårt der innovasjonen kommer først, og veksten etterpå.

Men formue har jeg! Hva formueskatten min blir vet jeg ikke sikkert enda, men er ganske sikker på at den bikker et par hundre tusen. Et par hundre tusen som må ut av lommen cash etter at vanlig inntektskatt er betalt. Hvor i alle dager skal jeg få tak i de pengene?

Det er fire muligheter:

- Ta opp privat lån? Men er det strengt tatt mulig med den lånebelastningen vi allerede har?
- Øke lønnen? Men det går jo ikke! Den må opp MYE for å dekke inn 200.000 netto - og det kan man ikke gjøre i et gründerselskap
- Ta ut utbytte? Hvor skal vi ta utbyttet fra?
- Selge aksjer....

Å selge aksjene mine er den eneste muligheten jeg har for å dekke formueskatten min. Jeg må selge meg ned i selskapet jeg bygger for å kunne dekke den potensielle formuen jeg har vært med å skape. Hvilken helt på trynet bakvendt tankegang er dette av politikerne?

Jeg betaler gjerne skatt av en realisert formue, men av en potensiell formue?

Jeg blir forbannet over denne formueskatten. I min naivitet trodde jeg at formueskatt kun ble pålagt de som har formue, og jeg har også selv irritert meg over rikingenes sutring over formueskatten (som om det er synd på dem liksom....). Men nå har pipen fått en annen låt, for i år skjønte jeg hva formueskatt var....

Formueskatten er ødeleggende for verdiskapningen i Norge. For bedriftseiere som meg betyr formueskatten økonomisk ruin fordi man ikke kan benytte seg av virkemidler som økt lønn eller utbytte. For andre selskaper betyr det faktum at eierne er nødt til å øke lønnen eller ta ut betydelig utbytte at mindre penger investeres i innovasjon og vekst.

Formueskatten berører ikke bare eierne negativt (og potensielt sett økonomisk ruinerende), men den berører også arbeiderne i bedriftene fordi det er mindre kapital til å ansette flere eller investere i vekst.

Jeg føler på et enormt behov for å kjefte på Jens! Min historie er ikke særegen. Det er mange som meg. Mange bedriftseiere som kommer i økonomiske vansker på grunn av formueskatten eller som ikke kan vokse fordi de må ta ut penger privat i stedet for å reinvestere i vekst. Det blir ikke akkurat enklere å konkurrere internasjonalt da....

Må man virkelig flagge ut? Må man virkelig anbefale andre gründere å ikke starte opp i Norge? Nå - ja, men håper ikke at dette vedvarer...

NB: Vil understreke at skattesmellen min, som kommer til å ligge på rundt seks siffer (alt fra 100-500'), også omfatter skatt på premien som Årets Gründerkvinne (som ikke gikk til privat konto men med pålegg om reinvestering i Bipper). Nettopp for at Gründer for en gangs skyld skal få egenkapital som kan styrke vedkommendes posisjon i eget selskap). Det er viktig for meg å sette søkelyset på hvordan formueskatten slår ut skjevt for eiere og hindrer/sinker vekst. Å øke verdsettingen av et selskap raskt kan være så privatøkonomisk utfordrende at det ikke er mulig uten å selge seg ut.

Vallestads kostnadsfrie sikkerhetsprodukter kan for øvrig lastes ned her.

4 kommentarer:

 1. Tja. Hvis ikke formueskatten skal eksistere, må man øke skatten på andre områder. Dette betyr i praksis enten økt moms (e.l.) eller økt inntektsskatt.

  Jeg synes ikke dette nødvendigvis er bedre.
  Hva er galt om du må gi fra seg en liten del av det du har bygget opp? Du vil fortstatt sitte med en veldig stor andel av firmaet.
  Du har faktisk "tjent" disse pengene ved at du nå sitter på over 30 mill i verdier ved at du har jobbet for å bygge opp firmaet ditt. De pengene jeg tjener på jobben jeg gjør, må jeg jo skatte av i sin helhet.
  I verste fall må du selge unna et par prosent av firmaet før det tjener nok penger til at du kan betale skatten med utbyttet.

  Jeg ser et par klare fordeler ved formueskatten som jeg mener oppveier for ulempene:
  - Dette fører til omfordeling.
  Vi har i dag et skattesystem der de rike skal betale mer enn de fattige. (Progressiv skatt på inntekt.) Da synes jeg ikke det er så rart at man også skal gjøre dette ved å ta en liten del av formuen til de som har mye.

  - Dette fører til at de som har mye penger må etterstrebe at pengene har en viss avkastning for at verdiene ikke skal forvitre. Jeg tror dette er samfunnsmessig fornuftig, da dette betyr at man ikke kan la pengene råtne i skuffen, men bør aktivt investere dem.

  Men...
  Det som ER problemet med skattesystemet er at nå favoriserer enkelte formuesobjekter slik som eiendom.
  Det at man ikke har full formueskatt på markedsverdien av eiendom er en uting. Det er mye bedre at du har pengene dine i firmaet ditt, enn en fet kåk og evt. en tre-fire utleieleiligheter. Nå vil du formuesmessig komme mye bedre ut av det hvis du investerer pengene i eiendom...

  I tillegg inviterer ikke dagens system på å investere i "høyrisiko"-objekter som ditt firma. Det er jo mye tryggere å sette pengene i banken, der man får en forhåndsdefinert rente (Selv om denne for tiden er meget lav...)

  Det man kanskje kunne gjøre for å løse opp noe av disse problemene, er et "risikofradrag" i likhet med det skjermingsgrunnlaget man har på aksjer.

  Man kunne f.eks. si at ift å beregne formue kan man trekke fra en viss prosentsats utifra hvor risikabel en investering er f.eks.:
  Bankinnskudd: 0% fradrag
  Eiendom: 5% fradrag
  Aksjer: 10% fradrag

  Mulig at formueskatten burde være lavere enn den er i dag, men en viss formueskatt synes jeg er fornuftig.
  Heller det enn at jeg må betale enda mer skatt på de pengene jeg tjener ved å slite og jobbe hver eneste dag. Da får jeg heller bli tvunget til å tenke litt mer på hvordan pengene jeg tjener skal få best mulig avkastning.

  SvarSlett
 2. http://jumperads.unblog.fr/2017/04/15/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%ac%d8%af%d8%a9/
  http://jumperads.unblog.fr/2017/03/23/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%81%d9%84%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9/
  http://jumperads.unblog.fr/2017/03/23/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%8a%d9%85/
  http://support.wikipad.com/hc/en-us/community/posts/214559303-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
  http://support.wikipad.com/hc/en-us/community/posts/115017569203-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9
  http://wiki.thc-game.com/Benutzer_Diskussion:Khairyayman#.D8.B4.D8.B1.D9.83.D8.A9_.D9.86.D9.82.D9.84_.D8.B9.D9.81.D8.B4_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.B1.D9.8A.D8.A7.D8.B6
  http://support.wikipad.com/hc/en-us/community/posts/115009075446-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A9

  SvarSlett