onsdag 7. oktober 2015

Skattereformen diskriminerer aksjesparere

Regjeringen har gang på gang har forsikret oss om at de ønsker å øke folk flests deltakelse på eiersiden i norsk næringsliv. Det skulle man ikke tro når man leser dagens forslag til nytt skatteopplegg. For heller ikke denne gangen gjør den noe som helst for å levere på denne gode ambisjonen. Tvert om. 

Mens skatt på for eksempel renteinntekter og inntekter av utleiebolig foreslås redusert - i første omgang til 25 prosent, men til 22 prosent i 2018) så velger regjeringen å gå i motsatt retning når det gjelder det den kaller "utbytter mv". Begrepet omfatter ikke bare aksjeutbytter, men også gevinster ved salg av aksjer (også børsnoterte) og aksjefondsandeler. Slike inntekter skal i 2016 multipliseres med 1,15 før de beskattes. Det legges med andre ord opp til en diskriminering av aksjesparere som er helt ubegripelig og mer begripelig blir det dessverre ikke når en leser begrunnelsen.

Regjeringen viser nemlig til at med senket selskapsskatt blir det mer fristende for folk som jobber i en virksomhet de eier å ta det som i virkeligheten er lønn ut som aksjeutbytte. Ingen tvil om at det er riktig. Men de aller, aller fleste av oss som eier aksjer eller aksjefondsandeler er ikke en situasjon der vi kan "inntektskifte". Likefullt skal vi betale for at betydelig færre ikke skal fristes til å snyte på skatten.

Slik kan vi ikke ha det. Så stol på at vi i Aksjonærforeningen vil gjøre vårt - i høringer og møter med politikere - for å dreie forslaget i aksjespareres favør. Skal "utbytter mv" særbeskattes, så må i det minste inntekter fra aksjefond og børsnoterte aksjer holdes utenom. 

9 kommentarer:

 1. Helt enig!
  Blir veldig rart dersom man sier at man ønsker å øke folk flests deltakelse på eiersiden men øker beskatningen av dem som faktisk gjør det.

  SvarSlett
 2. Man får jo med dette forslaget en differnsering mellom ulike kapitalinntekter. Utleie av bolig gir reduksjon på 25% skatt sammen med renteinntekter mm. Men aksjesalg av børsnoterte selskaper skal gi økt skatt og i følge regjeringen skal den økes til 32% snart!

  SvarSlett
 3. Sist gang Høyre var med og regjerte i Bondevik2 innførte de fra null prosent til 28% skatt på utbytte og salg av aksjer og nå gjør de dette. Neste gang stemmer jeg blankt!

  SvarSlett
 4. Å stemme blankt hjelper nok særdeles lite.

  Men logikken bak denne endringen ser jeg ikke. Dersom man absolutt skal bruke den gamle skattesatsen som en median mellom ny bedriftskatt og skatt på aksjer (noe som i seg selv ikke gir noen mening) ødelegger man for seg selv. Vil man kutte i bedriftskatten for å hjelpe norske bedrifter ender man opp med å automatisk øke skatt for investorer som gjør at de trekker pengene ut fra bedriftene som da trenger hjelp.

  For meg er det mer logisk at skatt på utbytte/gevinst følger bedriftskatten i stedet for å gå motsatt vei.

  SvarSlett
 5. Det er bra at dere har til hensikt å si klart og tydelig I fra om dette!
  Kan ikke forstå hensikten med denne forverringen for aksjesparere, det gjelder jo mange etterhvert som man har over lengre tid spart I aksjefond/aksjer for eksempel til pensjon. Følgene av hvis dette går igjennom, kan bli at men får en del salg av aksjer og aksjefond I 2015. Slik jeg tolker forslaget er det I 2016 25*1,15, og ikke nok med det, årene etter er det foreslått økt til 32 %. Og samtidig vil man se at renteinntekter fra bankinnskudd reduseres til 20 %. Dette blir jo helt feil! Hva gjøre andre land vi ønsker å sammenligne oss med, på dette området?

  SvarSlett
 6. Skal man øke utbytte skatten blir KLAS desto viktigere, slik at det hvert fall går ann å flytte penger mellom selskaper uten at man beskattes for det, men likevel får skjermingsfradraget. KLAS KLAS KLAS!!!!

  Om man skal spare til egen pensjon i dag har man valget mellom å være i fond og bli lurt av porsche kjørende fondsforvaltere som meler sin egen kake, eller å investere selv, men hver gang man selger en aksje for å kjøpe en ny (eventuelt får et utbytte som man så reinvesterer i aksjen) så blir man skattet av vår alles "Mor" staten. En mor som forøvrig ikke virker å være klar over virkeligheten barna lever under, og derfor lager skattereformer som ikke gir de initiativene en god mor ville gitt.

  Så lenge man sparer, hvert fall opp til beløpet man må ha for å klare seg i 30 år som pensjonist, burde man ikke få beskattet sine investerte midler. Dette sier jo seg selv. Alle er tjent med av vi, når vi blir pensjonister er økonomisk trygg.

  SvarSlett